Anna Dohrman, Sara Wallgren

ANNA DOHRMANN

SARA WALLGREN


Växelverkan


7.10 - 6.11 2022


Vernissage

fredagen den 7 oktober

kl 17 - 20


Curator: Magnus Wassborg<< tillbaka


Anna Dohrmann (f. 1982), MFA - Konsthögskolan i Stockholm 2010,  bor och arbetar i Björköby.,  Anna har bland annat ställt ut på Galleri Thomas Wallner i Simris, Stene projects Showroom i Stockholm, Galleri Pictura i Lund samt på Galleri Mors Mössa i Göteborg.


   ”Material, natur och upprepning återkommer i mitt konstnärskap. Materialet tar ofta formen av en linje, då mitt arbete har ursprung i teckningen. Naturen finns där som ett sätt att undersöka tid och förgängelse.Upprepningen krävs för att hitta ett mönster och mönstrets återkommande skörhet. I utställningen på Molekyl Gallery visar jag två projekt som båda är försök till ett samarbete med naturenSara Wallgren (f. 1981), MFA - Konsthögskolan i Malmö 2010, bor och arbetar i Södra Karstorp och Berlin. Sara har bland annat ställt ut på Galleri Sinne i Helsingfors, Galleri Thomas Wallner i Simris, SVA i New York samt i Galleri Ping-Pongs showroom.


   "Mitt arbete har sin bas i teckning och ljudinstallationer. Inspiration för arbetsprocessen finns i fascinationen av olika lager av information. Hur vi tar till oss information? Vad för ny information kan ett misstag eller missförstånd generera? Eller vad kan framträda genom att använda ett annat perspektiv och förhållande till ett specifikt tema? Ofta arbetar jag med att försöka vrida och vända på vad en situation eller ett fenomen är eller kan vara. Detta i växelverkan med en stark dragning till det vi uppfattar som ljud gör att mitt arbete ofta relaterar till ljud även om det inte alltid blir hörbart.”

Anna Dohrmann: "Insamlade ögonblick

av lönn", 2022

Sara Wallgren, "See and Dance", 2022


   "Mitt första möte med Anna Dohrmann och Sara Wallgren skedde när de var studenter. Sara studerade på Konsthögskolan i Malmö och Anna studerade på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Detta var under den period 2003-2010 när jag undervisade på dessa bägge konsthögskolor. Anna och Sara antogs samma år 2005 och bägge examinerades 2010.


Jag har sedan följt deras konstnärliga praktik genom åren. Det blir så egentligen med alla f.d. studenter jag har undervisat. Men en del av dessa numera utexaminerade konstnärer berör mig mer. Det beror oftast på att deras konstnärliga arbeten är i min egen upplevelse av konsten och vad jag själv gör i min praktik.


När jag fick förfrågan från Molekyl Gallery att curera en utställning så behövde jag inte tänka länge på vilka jag ville ställa ut.Det kändes självklart att fråga Anna och Sara. De är vänner och har följt varandra genom förberedande konstskolor och har hållit kontakten vid liv när de blev antagna i Malmö och i Stockholm. Numera bor även Anna och Sara några mil från varandra på småländska höglandet. Deras växelverkan av lång vänskap och geografisk närhet är det som har arbetat fram respektive konstnärs verk till denna utställning. Nedan så följer en text som jag tycker beskriver deras gemensamma utgångspunkt, deras gemen samma habitat, men i olika universum.


Anna Dohrmann och Sara Wallgren är betraktare av det oundvikliga. Deras berättelse av det tredimensionella rummet är en expansion, där vi får uppleva fler sinnen än vad som egentligen erbjuds för att förstå det stereoskopiska i naturen. Deras konstnärliga arbeten är som sinnesutvidgande droger där man får en analys av det linjära systemet, men i en form av kontroll, expansion och frysta ögonblick.


Skörheten finns där i desperationen att fånga in livet, och estetiken blir oundviklig i deras arbeten när de praktiserar och expanderar naturlagar och naturvetenskap. När Anna använder silverfiskar för att skapa mönster i papper så blir resultatet en upplevelse av fraktaler, som går över till ett annat verk, en tvådimensionell eller tredimensionell yta av "insamlade ögonblick av lönn " där det bara verkar finnas en självklar ihopsättning av lönnäsor, även där anar man ett fraktal system. Samma självklara men lika oväntade system träder fram i Saras teckningar av klanger och ljud som jag utan problem kan förstå att, så ser det ut när en människa har absorberat klangen eller ljudet. Sammanfattningsvis är Anna Dohrmanns och Sara Wallgrens verk som visas på utställningen "Växelverkan" på Molekyl Gallery, sin egen version av biohacking där de mäter och iakttar kroppens reaktioner med hjälpav naturens biomarkörer som översätter allt till upplevelser för oss människor."


MagnusWassborg

Curator