hem

ID:I:TOPI   10.11 - 3.12   2023

ID:I:TOPI En utställning curerad av ID:I Galleri, Stockholm.


"Om konstnärens eventuella frihet från sitt sammanhang. Ett galleri kan ses som ett heterotopiskt rum, ett ”mot-rum. De däri verksamma konstnärerna kan dock uppfattas som en homogen grupp, hur fria och unika dessa konstnärer än
själva upplever sina konstnärskap. Oavsett detta, något självmedvetna resonemang, är det kanske mer intressant att fokusera på de konstnärsdrivna
galleriernas möjlighet och vilja att låta gallerirummet vara en plats där tanken och konsten kan löpa fritt, att det är just denna anarkistiska hållning till utställningsrummet vi har gemensamt.
Huruvida en (upplevd, inbillad eller relativ) homogenitetåterspeglas i ID:I galleris grupputställning på Molekyl är upp till besökaren att avgöra."

https://idigalleri.org/ID:I är ett konstnärsdrivet galleri som startade 2002 och där 27 medlemmar driver verksamheten och hyr lokalen tillsammans.

Nyhetsbrev -Newsletter

Tidigare utställningar:

En ljudinstallation i förändring med sex ljudkällor och tretton objekt. En elektrisk sextett som väver
samman ett antal händelser, människor, djur, rum och föremål. Obs, endast en helg.
Rymdprogrammet är en experimentell plattform för konstnärliga samarbeten.


R Y M D P R O G R A M M E T: Open studio
DAN SCHYMAN, ljud
JOHAN SANDSTRÖM, inredning
LD Maui 28G2, UE Boom II, Exibel Shale, Onkyo RI+Luxor 6521, Zoom H4n

Summer project: a collaboration initiated by Anna Hillbom


14.7 - 30.7  2023


ScandiLA - LA Remotely  5.5 - 14.5  2023


Video works and video documentation from

gallery 515, Bendix building, Los Angeles


JOEY HOLDREN

ROBER KINGSTON

HK ZAMANI>>


Projektrummet:


R Y M D P R O G R A M M E T 

Station to station        3.2 - 7.5  2023


Désirée Burenstrand

Oscar Häggström

Johan Sandström

Dan Schyman

+ Annelie Wallin         3 mars    

+ Olle Helin            

+ Max Ockborn          31 mars

ALTA ART SPACE: 

Vår vår, Alta Megamix

3.3 - 26.3 2023


Petter Dahlström Persson
Johan Nahoj
Olof Nimar
Julia Selin
Matti Sumari

BÄRBEL PRAUN

Here, I'm a river

photography & objects


3 - 26 Februari 


Välkommen på vernissage

fredagen den 3/2 kl 17-21


ANNA DOHRMANN,

SARA WALLGREN 


Växelverkan


7.10 -  6.11  2022


Vernissage:

fredagen den 7 oktober

kl 17 - 20             


>>

Medverkande:


Aimé Dabbadie

Halima Handulleh

Jon Aagaard Gao 

Levi Löfgren 

Mikaela Wei

Moa Bruke

Nioosha Shams

Queerd Zine Bibliotek

Rest And Resist (RAR) 

Yari Blue

Närmare - a Queer Take Over

20.5 - 12.6   2022


Molekyl gallery har glädjen att presentera en Queer Take Over med konstnärer och konstkollektiv baserade i Malmö. Så här beskriver de utställningen som har vernissage 20 maj kl 17-21:


Närmare - en levande utställning och interaktiv upplevelse som kan spegla behoven som finns hos queers i Malmö. Kan queer användas som verb istället för adjektiv? Kan vi bygga egna platser som känns som hem? 


There Might Be Corners

but the Center Is on the Move


Anna Nyberg (SE)

Ella Tahkolahti (FI)

Helén Svensson (SE)

Nikki Jääskeläinen (FI)


11 mars - 10 april 2022

Vernissage

fredagen den 11 mars kl 17-21

Mycket välkomna!


Rymdprogrammet,

presentation av workshop nr 3


lördagen den 5 mars kl 13-16


Magnus Wassborg

Johan Sandström

Liselott Bjurgard Wassborg

Charlotta Bellander

Mats Andersson


Special guest:

Millennium Star

- Maria Norrman


ERIK HÄLLMAN, SOFIA OLSSON &

TINA WULFF + ASTRID SVANGREN


8 - 31 oktober 2021


>>

1
2
3
4
5
6
4437

Molekyl gallery at

SUPERMARKET ARTFAIR 2021

Stockholm 14-17 oktober 


GERTRUD ALFREDSSON

CHARLOTTA BELLANDER

MAGNUS GRAMÉN

PER GUSTAFSSON

JOHN HÅKANSSON

4335
4403
4332

JOHN HÅKANSSON


small: MOUNTAINS

Presentation av bok

och originalfotografier


3.9 - 26.9  2021

T K M


KRISTIN WARFVINGE

JOSEF SÖREKE

VIKTOR AUREGÅRD


30 juli 2021


Come here dust and hair

Sound Piece 2021
Text Litó Walkey
Music Boris Hauf
Digital Audio File 27 minutes


Reading Companion 2021 

Text Litó Walkey
Printing & Editing Moa Franzén

8 Digitized Riso Prints 

RYMDPROGRAMMET

workshop,

collaborations with

CHARLOTTA BELLANDER

&

MAGNUS WASSBORG


16 april -16 maj 2021.Installation photos 21-05-03

Galleri Molekyl, Konst Malmö, Konstgalleri Malmö, Samtidskonst Malmö,