Art video bakery bar

Art video bakery bar:

"Sticky voice, the apple of the eye"

       

2.3  2018               kl 18.00 - 22.00

Fredag den 2 mars kommer galleriet att förvandlas till en konstbiograf med konditoribar. Vi kommer att visa en samling videoverk av unga konstnärer baserade i Skandinavien. Programmet är indelat i två delar på 30 minuter vardera.


:::Videoverk av:::


Ida Olsson

Iris Brinkborg

Isabella Solar Villaseca

Jakob Ohrt Nielsen

Karen Bohøj

Linda Sestrajcic

Maria Jacobson

Suzi Damevska


20.00 FÖRSTA DELEN

20:30 PAUS

21.00 ANDRA DELEN


Kom i tid! Fri entré


Molekyl gallery / Josefin Hildor / Iris Brinkborg


- - -


Friday March 2nd the gallery will be transformed into an art cinema and bakery bar. We are going to show a collection of video pieces by young artists based in Scandinavia. The program is divided in two parts 30 minutes each.


:::Video works by:::


Ida Olsson

Iris Brinkborg

Isabella Solar Villaseca

Jakob Ohrt Nielsen

Karen Bohøj

Linda Sestrajcic

Maria Jacobson

Suzi Damevska


20.00 FIRST PART

20:30 PAUSE

21.00 SECOND PART


Be on time! Free entry.


Molekyl gallery / Josefin Hildor / Iris Brinkborg