Astrid curerar

ERIK HÄLLMAN,

SOFIA OLSSON & TINA WULFF

+

ASTRID SVANGREN


8-31 oktober 2021Astrid Svangren har varit mentor åt tre studenter från Konstakademin i Köpenhamn som tog sin examen 2020. Vi bjöd in henne att curera en utställning med sina adepter - samt att själv medverka på ett hörn.


Erik Hällman  (f.1987 i Hedemora)


Jag utforskar måleri genom ett antal ämnen som har intresserat mig genom åren, såsom
handarbete, produktion och återvinning. Samla in material är en viktig del av min process. Jag
dokumenterar och sparar föremål och bilder formade av mänskliga händer och sinnen.
Kartläggning och systematisering hjälper mig att bredda min horisont, men också att navigera
aktuella frågor. Materialet hackas i bitar och sätts samman igen i hopp om att det korsbefruktas
och bildar (eller döljer) en berättelse. Densitet och upprepning är något mina verk har gemensamt,
resultatet av att utvidga ämnet och förhållanden mellan fenomen som utforskas i verken, men
också på grund av envishet och uthållighet i arbetet med målningarna. Jag tror att om dom ska
kunna spegla tiden måste dom mättas med så mycket information som möjligt.Sofia Olsson  (f. 1987 i Kaxholmen)


Sofia Olsson arbetar med måleri, text och skulptur. Målningarna utgår från teckningar som abstraherar former ur naturen. I motiven finns ingen avgränsning mellan människa, djur och växter. Hennes praktik utgår från ett intresse för hur civilisationer konstruerat ekonomiska system, och hur dessa påverkar fördelningen av makt i samhället. Genom att luckra upp kategorierna i målningarnas motiv, vill hon undersöka möjligheten att förändra vår förståelse av ekonomin och den roll den spelar i samhället.

Tina Wulff  (f. 1990 i Skjern, DK)


Med udgangspunkt i egne relationer undersøger jeg, hvad vi videregiver og nedarver igennem de relationer, vi er en del af. Jeg ser på hvilke konsekvenser disse præmisser har for de eksistentielle valg, vi tager, og den identitet vi udvikler. Værkerne agerer en form for kopi eller spejling af et objekt, som symboliserer noget i forhold til relationerne som værkerne omhandler. Værkerne bliver til i et spændingsfelt imellem flere medier og metoder. Med denne tvetydighed i værkernes medier og materialer, søger jeg mod at udfordre vores forforståelse og tolkning af det vi perciperer. Tidsligheden og det taktile eller haptiske er desuden fundamentale elementer i værkerne for at tale til de almenmenneskelige sanser og følelser.

Astrid Svangren  (f.1972 i Göteborg)


Bilder från "bone as hard as coral ... " 
Galleri Verkligheten, Umeå, augusti 2021
foto: Mikael Lundgren