BLISTER SISTERS

BLISTER SISTERS


JOANNA THEDE

LEIF HOLMSTRAND

HELLE ROBERTSSON

IA NEUMÜLLER

Curator: Anna Kindvall

Joanna Thede har samlat tömda medicinkartor sedan drygt åtta år i konstprojektet Recollections. Gruppen Blister Sisters bildades i samband med att Joanna bjöd in konstnär Leif Holmstrand och designer Helle Robertson för att tillföra projektet nya invecklingar av idéer, visioner och våldsamheter i materialhanteringen. Den gemensamma nämnaren i gruppen är att de alla arbetar med återvunnet material i sina enskilda projekt. Syftet var att gemensamt skapa ett antal verk som nu för första gången visas på molekyl gallery. Under våren har även Leifs assistent, Ia Neumüller, tagit aktiv del i projektet.

Som dolda nätverk löper olika former av medicineringar likt trådar och knutar in i och ut ur allas våra liv. Allmänna osynliga mönster av dessa broderas ständigt allt tätare in i lagren av vår vardag. Efter ett knappt decennium av insamlade blisterpaket, avtäcks nu en minimal del av spåren av dessa nätverk och minner om långdragna fysiska och mentala processer över tid. Utställningen visar mer eller mindre funktionella verk av resterna från den enorma tillsatta kemiska interaktion som bubblar runt i samhällskroppen. Samtidigt bildas ständigt fler hålrum i medicinkartor världen över. Ger dessa hålrum oss oanade möjligheter, och i så fall till vad?


Och insamlandet fortsätter! Ta gärna med dina egna tömda pillerkartor och lämna i verket Recollector.


Utställningen med ny performance kommer att visas i Stockholm på WIP:sthlm under hösten. Recollections stöds av Konstnärsnämnden.


Tack till Mediaverstaden Skåne!

 Joanna Thede bor strax söder om Helsingborg och har utbildat sig bland annat vid Glasgow School of Art i Skottland. Joanna arbetar med ljus som skulpturmaterial och använder gärna återvinningsmaterial för att låta reflektioner uppstå. Interaktiva installationer och samarbeten utgör en stor del av hennes verksamhet, där även Breaths med kollegan Solveig Lindgren Inderbitzin ingår. Joanna har gjort flertalet utställningar och offentliga utsmyckningar, och kommer att delta i Vilnius ljusfestival Beepositive i oktober.


 

Helle Robertson är modedesigner med skräddarutbildning och driver Robert&Blad, Den Jävla Marmeladfabriken samt är boxningsdomare.


 

Leif Holmstrand är konstnär, författare och musiker, och är ständigt aktuell med nya böcker och utställningar. Han driver den konstnärliga undersökningen Asami Kannon som nyligen visade utställningen Translation Theme Park med japansk samtidskonst på Uppsala Konstmuseum.