CHARLOTTA BELLANDER

CHARLOTTA BELLANDER


Byråkratisk Terräng 2 - världen under vatten


3.9- 26.9 2021

Byråkratisk terräng 2, världen under vatten


Charlotta Bellander arbetar konceptuellt och konkret med keramik, fotografi och film. Naturelementens rörelser och visuella språk utgör inspirationskälla för hennes intuitiva och undersökande arbetsmetod som ofta utgår ifrån platsen hon befinner sig på. Hon beger sig regelbundet ut i landskapet och dokumenterar det med sin kamera och letar efter lera som går att använda i sitt experimenterande med teknik, kemi och uttryck. Resultatet blir unika keramiska objekt som i liten skala gestaltar egenskaper hos den monumentala yttre verklighet som utgör fundamentet för vår existens och som oberört kommer att fortsätta oss förutan. I hennes händer förvandlas de råa materialen till abstrakta, organiska kompositioner som förenar naturkrafternas obevekliga processer med människans strävan efter kontroll, konsumtion och estetik. Till sin utställning på Molekyl gallery har hon hämtat lera från havsbottnen runt öarna i Göteborgs skärgård. Presentationen har genomförts i samarbete med Mats Andersson och Johan Sandström inom projektet Rymdprogrammet.