GENERATOR

GENERATOR


5 junil - 17 juni               


HILDEGARD SKOWASCH       

DÉSIRÉE BURENSTRAND

DAN SCHYMAN

Konstnärerna kommer tillsammans att använda galleriet som en arbetsplats, ateljé, två veckor före vernissage, där både gallerirummet som sådant och omgivningen utanför byggnaden kommer att inkluderas.

Arbetsprocessen kommer att interagera med såväl papperskorgar, trottoarer, bilar, invånare och förbipasserande i stadsdelen.

Utställningen som sedan presenteras kommer bland annat att baseras på möten och samtal (också uteblivna sådana), som genererat såväl ljudbaserade verk, så som två och tredimensionella, i varierande tekniker och material.

I den experimentella risken konstnärerna tar, är det viktigt med öppenhet ut mot bostadsområdet. Därför vill de på förhand inte låsa sig vid konkreta idéer om exakt hur och vad som kommer att ställas ut. Möjligheterna för vad som kan hända behöver få vara vidöppna och är en del av processen. En kommunikationsväg med omgivningen är en container, som kommer att finnas utanför galleriet. Där grejer kan lämnas som kan komma att användas i arbetet.


Konstnärer:


Hildegard Skowasch (DE)

Bor och är verksam i Berlin, med flertalet separat och projekt -utställningar i Europa.

Arbetar huvudsakligen med skulptur.

Hildegards verk uppstår i en öppen arbetsprocess.

De är improvisationer. Hon kombinerar element som normalt inte hör samman och omarbetar dem tills de blir en kompatibel helhet.

De utvecklas intuitivt och av personlig erfarenhet. Fel och olyckor är en inbyggd del av arbetsprocessen och öppnar andra utforsknings-områden. Allting är i rörelse, inget är fixerat. Varje arbete representerar en enda illustration och kan leda till andra exempel.

Papper är det primära materialet, men andra material förekommer i kombination.

www.hildegardskowasch.de


Désirée Burenstrand Schyman (SE)

Bor och är verksam i Malmö.

Arbetar huvudsakligen med måleri. Har ett flertal separat- och grupputställningar bakom sig i såväl Malmö, Stockholm, som Berlin.

Artist statement:

Frenetiska fragment bildas i angripna landskap. Svävande deformationer i någonting atmosfäriskt, som levande i sitt egna kosmos.

Kan det vi är, vara någonting annat?

Mjuka fåror, gömmor och ytskikt (som vore de nervösa). Behärskad slump.

Böljande kolosser med omvårdande egenskaper i möte med kirurgisk våldsamhet.

Smygande hot mot luftiga beståndsdelar.

Muller och genomborrande smärta (som vill förgöra, men), fångas upp av kontraster, färgnyanser. Rosa tungsinthet.

Inre och yttre smärta, där den inre endast kan upplevas och beskrivas av dig som drabbas. Den uppstår som egen gestalt och blir intim.

www.burenstrand.se


Dan Schyman (SE)

Kompositör och musiker.

Bor i Malmö.

Är beroende av rörelse och arbetar gärna plats-specifikt, med improvisation, komposition och omständigheterna därom. ’Materialet levandegörs först i mötet med människan’.

https://soundcloud.com/schy-man