Håkan Bengtsson - Anette Højlund

HÅKAN BENGTSSON &

ANETTE HØJLUND 1.9 - 1.10   2017Läs Christine Antayas fina recension i Sydsvenskan >
Håkan Bengtsson och Anette Højlund arbetar båda i en abstrakt bildtradition där själva arbetsprocessen med materialet utgör en central del av innehållet, eller mening med verken. Det finns ingenting att förstå i rationell bemärkelse, bara att uppleva. Deras metoder är olika - liksom resultaten - vilka speglar två olika sätt att resa in i det okända i det kända. Vi blev intresserade av att presentera dem tillsammans för att se vad som händer när man sammanför dessa två världar i ett rum.

Håkan Bengtsson (f.1965) bor och arbetar i Lund. Han är utbildad vid Malmö Konsthögskola1995-96, Malmö konstskola Forum 1991-95, Konsthögskolan Stockholm 1993-94 och Kristianstad Konstskola 1990-91." De verk som presenteras på Molekyl Gallery är mestadels teckningar på mdf-board och duk där uttrycket och sättet jag arbetar på suddar ut gränserna mellan teckning och måleri. Detta sätt att arbeta med många lager på lager gör att det bildas en mättnad och ett djup i bilden. Att använda teckningsmaterialets transparenta egenskaper gör att man får en speciell känsla/yta och att man kan kontrollera processen på ett annat sätt än i måleriet med oljefärg. Många av mina verk har förändrats de senaste åren med att man vandrar mer in i bildrummet som ger ett mer meditativt och subtilt uttryck än tidigare. Mestadels arbetar jag med kvadratiska format som förstärker och hjälper till vad som är viktigt att ge från mig till verket och betraktaren."   Håkan Bengtsson

Anette Højlund er uddannet på Det Jyske Kunstakademi i Århus, Danmark och på Center for Contemporary Art, Kitakyushu, Japan. Hun har gennem sin kunstneriske karriere arbejdet med tegning, maleri, fotografi og lyrik, og har i flere omgange kurateret udstillinger, heraf nogle i samarbejde med japanske kunstnere og kuratorer. Hun har løbende videreuddannet sig teoretisk, og i 2012 forsvarede hun en ph.d. afhandling om tegning og tilblivelsesprocesser på Kunstakademiets Designskole i København. I de senere år har hun helliget sig maleriet, og udstillingen på galleri Molekyl er den første større visning af disse.


" Jeg arbejder med maleriet og dets materialitet i et koloristisk, nonfigurativt billedsprog. Mine værker balancerer på grænsen mellem tilfældighed og bevidst handling. De afspejler en proces, hvor kræfter sættes i spil, substanser og pigmentmættede farvemasser sættes i bevægelse og ledes – voldsomt eller forsigtigt – videre for derefter at aflejres på fladen. Gennem mine værker ønsker jeg at gentænke maleriet – at søge bagom det ekspressive såvel som det konceptuelle maleri for at komme ind i betydningslag, hvor temaer som sansning, natur, kosmos, bevidsthed, krop og forgængelighed dukker op."    Anette Højlund