ANNIKA THÖRN LEGZDINS

ANNIKA THÖRN LEGZDINS


Remediation


3 maj - 26 maj 2019


<<

Remediation  

 

Annika Thörn Legzdins närmar sig naturens skärningspunkter med ett dokumentärt men tillspetsat seende. I Remediation tar hon sin utgångspunkt i ett postindustriellt landskap, närmare bestämt i Detroit, där platser övergivits, förfallit och förorenats. Dessa platser ingår nu i ett projekt som går ut på att rena den förorenade marken från gifter genom att plantera vissa typer av träd, däribland Salix Alba, vitpil. 

 

Bilderna som kan uppfattas som både tidlösa, förgängliga och sköra, omfattar därmed inte bara den konstruerade och instabila gränsen mellan vild och domesticerad natur, utan också ett historiskt perspektiv, genom naturens läkande rörelse framåt. På så sätt är det ett både rörligt, intuitivt och metodiskt dokumenterande vi ställs inför, som också väcker medvetenhet om, och engagemang för den ”läkningsaktivism” som idag drivs av frivilligorganisationer och institutioner på olika håll i världen. 

 

Remediation har också getts ut som bok på Jon Brunberg Förlag och är formgiven av Linnéa Carlson.