MAGNUS WASSBORG

MAGNUS WASSBORG


Messeges


3 maj - 26 maj 2019


<<

Regnbågen är fejkad.


Mark Sargent driver en youtubekanal med 77000 prenumeranter där huvudtesen är att jorden är platt. De flesta prenumeranterna antas vara anhängare till Flat Earth rörelsen (Flat Earth Society) som är en global rörelse som förnekar jorden som en sfärisk himlakropp. Rörelsen anser att jorden är platt och stjärnor består av lampor monterade p& en glaskupol över den platta jorden. Regnbågen är menar rörelsen ett bevis på att allt är fejk då man enligt rörelsens medlemmar behöver en stor spegel för att kon-struera en regnbåge på himlen. Rörelsen binder upp naturvetenskapen, kosmologin, osv. i oändliga konspirationer för att teorin ska fungera. Det är svårt att förstå denna faktaresistens 2019 men samtidigt så förundras man över hur det går till att konstant undvika bevis för motsatsen. En första tanke är att man som anhängare av att jorden är platt isolerar sig från omvärlden och lever som eremiter. Men man verkar leva mer eller mindre vanliga liv i samma verklighet som den moderna vetenskapen. Rörelsens medlemmar får iofs det mesta av sin information från youtube och varken läser eller på annat sätt tar till sig vetenskaplig fakta. Växthuseffekten eller miljöförstöring generellt verkar inte diskuteras i flat Earth rörelsen, möjligen kan man anse att även detta är en konspiration fr&n den styrande eliten eller kanske en konsekvens av den styrande elitens arbete. Men någon koppling till att personer som tror att jorden är platt är skeptiker till att jorden håller på att förstöras verkar inte finnas. Man tar helt enkelt inte upp ämnet, det kan bero på att många anser att vi lever under en glaskupol som är troligen konstruerad ungefär som i filmen The Truman Show, och då styrs allt väder från ett kontrollrum. Verklighetsflykter brukar hänga samman med människans överbelastning av sin kapacitet, då brukar man fly till en trygg konstruerad modell där allt styrs av någon och allt som händer är förutbestämt och ofarligt. Dagens värld är ute på hal is där miljölarmen går varje dag, då är det kanske inte så märkligt att rörelser som Flat Earth växer.


Magnus Wassborg  april 2019