Linnéa Carlsson

LINNÈA CARLSSON


11 Jan - 1 Feb  2020

I projektet Male Nude fortsätter Linnéa Carlsson sin nedstigning i Den Manliga Modernistens perspektiv.

Efter en analys av offentliga skulpturers kroppsställningar framträder bilden av passiva och aktiva positioner, som har fått tjäna som vägledning i hennes arbete med den manliga kroppen i skulptur. I utställningen visas fem bronser av nakna män i passiva positioner och fem planscher i trä och papper som behandlar projektets tankevärld..

Linnéa Carlsson är född 1975 i Kalmar och gick ut Malmö Konsthögskola 2008. Hon bor och verkar i Malmö, och arbetar främst med skulptur, teckning och performance.'


Utställningen är producerad med stöd från Bildkonstnärsfonden


Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

In her project Male Nude Linnéa Carlsson continues her descent into The Male Modernist psyche.


After an analysis of the body positions of public sculptures, an image of active and passive position emerges. This idea has guided her work with the male body in sculpture.

In this exhibition she presents five bronzes of naked men in passive positions, and five ”posters” out of wood and paper wich deal with her ideas on masculinity and modernism.

Linnéa Carlsson was born 1975 in Kalmar. She graduated from Malmö Art school in 2008. Malmö is also were she lives and works today, foremost in the practise of sculpture, drawing and performance.