LISELOTT BJURGARD & MAGNUS WASSBORG

LISELOTT BJURGARD & MAGNUS WASSBORG

 

Jag tänker på molekyl

 

Det här är vår andra utställning i projektet "Säkrat viktigt objekt" I denna utställning förhåller vi oss till den fysiska och psykiska miljön på en plats som regelbundet visar konst, och som vi uppfattar som en viktig plats för konstlivet lokalt och regionalt.  

Vi har arbetat med närhet på distans genom att ha molekyl gallery i tankarna och i känslan under arbetsprocessen. Det som intresserar oss i denna utställning är innebörden av avstånd i tid och rum och hur vi uppfattar en plats. Det blir ett arkitektoniskt minne som är sammansatt av fysisk och psykologisk / känslomässig karaktär då den fysiska platsen är en bärare av konst

 

Magnus har arbetat med ljudminnen från miljön i och utanför galleriet, som han sedan har konstruerat till en ljudskulptur “Tystnaden”  Ljudupptagningen har gjorts i fyra kanaler av tystnaden inne i galleriet.

“Min uppgift har varit att ge min uppmärksamhet på ljudupptagningen från galleriet, och därefter återge och acklimatisera tystnaden, ljudbilden svävar  i en metafysisk rum. Jag har arbetat skulpturalt med den yttre strukturen, för att hitta den form som bäst frambringar och motsvarar min hågkomst av ljudlösheten”.

 

Magnus film “Den externa”  bygger på en ljudupptagning i fyra kanaler som gjordes utanför molekyl gallery. Ljudbilden skapar en tredimensionell audiovisuell skulptur som ständigt är i rörelse beroende på hur ljudupptagningen utanför galleriet utvecklas. Betraktaren kan lyssna på skulpturen i ett par surroundhörlurar samtidigt som filmen visar uppbyggnaden av “Tystnaden”, skulpturen som finns i galleriet.

 

Liselott har arbetat med vad hon kallar "ett energiminne" av galleriet och dess atmosfär och översatt det till måleri.

 

”Det som har intresserat mig är känslan av mitt minne av det fysiska rummet där molekyls verksamhet försiggår. De ord som bäst beskriver min upplevelse är nerv, risk och öppenhet. Att förhålla sig till ord i ett övervägande abstrakt måleri har varit som att ha en ledstjärna, men en mycket tillåtande sådan. Jag har förhållit mig på det sättet att det är i nuet som jag utformar målningen, ett sceneri för en inåtvänd dialog med mitt minne”. 


Liselott Bjurgard f. 1965  bor och arbetar i Eksjö. Liselott har en master i konst från Konstfack.

Var senast aktuell på Centralgalleriet, Gävle, 2012 och Nässjö Konsthall, 2011.

För vidare information http://www.liselottbjurgard.se/


Magnus Wassborg f. 1962 bor och arbetar i Eksjö. Magnus har en master i konst från Konstfack.

Var senast aktuell på Vetlanda museum, 2014 och Studio 44, Stockholm 2014.

För vidare information http://www.wassborg.se/utst.htm