MENKE THESELIUS

TIMO MENKE och JONAS THESELIUS


Hybrid


1.9  - 22.9   2018


Välkommen på vernissage

lördagen den 1 september kl 12-16


"Hybrid" är en utställning med två mycket olika konstnärskap som ändå äger vissa viktiga gemensamma drag. Tematik, material och uttryck skiljer sig väsentligen åt, men båda har metoder med utpräglad karaktär både av systematisk forskning och filosofiska grubblerier.


Timo Menke arbetar konceptuellt och gränsöverskridande med utgångspunkt i film och fotografi. Här visar han projektet Cogito Ergo Pisum som är ett work-in-progress där ärtplantor används i en undersökning av möjligheterna till nya relationer mellan människa och växtrike.


Jonas Theselius är en målare som använder sig av geometri och repetition i kombination med ett organiskt, abstrakt bildspråk. Verken är både två- och tredimensionella och kommer ur ett sökande efter visuella värden som ligger utanför det verbala tänkandets domäner, men som ändå bottnar i en strävan efter resultat med existentiella och ideologiska innebörder.