NIKE SVENSSON EDELHOLM & STEN BARNEKOW

Molekyl gallery presenterar en utställning med arbeten av Nike Svensson Edelholm och Sten Barnekow. Båda har på olika sätt valt att låta sina liv och verk starkt påverkas av österländsk livsåskådning. Hos Nike Svensson Edelholm tar det sig uttryck i abstrakt måleri, installationer och informella skulpturer, som för henne är skapade utifrån ett existentiellt och andligt utforskande. Hos Sten Barnekow i ett konceptuellt författarskap, som i ett gränsland mellan vetenskap och konst, undersöker japansk zenbuddhistisk praktik ur ett empiriskt och relationellt perspektiv. På utställningen kommer bland annat att visas några av Sten Barnekows filmer från zenbuddhistiska sammanhang i Japan och i USA, samt målningar och skulpturer av Nike Svensson Edelholm.