Niki Cervin & Gitte Eidslott
Tree Bark (2021) 80x65 cm akryl på duk 14,500 kr
Fur Rose (2021) 80x65 cm akryl på duk 14,500 kr
Limestone Echo No. 3 (2021) 30x40 akryl på duk 5,500 kr
Limestone Echo No. 1 (2021) 30x40 akryl på duk 5,500 kr
Limestone Echo No. 2 (2021) 30x40 cm akryl på duk 5,500 kr

Niki Cervin (f. 1985 i Stockholm) är verksam i Malmö och utbildad vid Lunds konst och designskola.


"Genom måleriet strävar jag efter att skildra ett landskap vilket lämnats splittrad och oigenkännlig efter att en omvälvande händelse ägt rum, eller fortfarande äger rum. Ofta vill jag porträttera ögonblicksbilder där objekten i landskapen upplevs som tyngdlösa eller i rörelse, liksom mitt i ett uppbrott eller i en sammandrabbning. En övergång mellan två scener, likt ett intermezzo."


www.nikicervin.com

_04_Through Blue
03_swaing lament I
01_multi layered monotony I liten fil
06_Through Blue II
05_punch-like aroma I
terratorial gestures

Gitte Eidslott (f. 1985) är en norsk konstnär verksam i Malmö sedan 2016. Hon är utbildad vid Akademin Valand och Akdademie der Bildenden Künste Wien.


"I mitt måleri är färgmöten och kontraster centrala element, där ett ordlöst språk får tala. Streck och färg slingrar sig om vart annat över duken, som befinner sig någonstans mellan det materiella och immateriella. Som delar av en okänd berättelse får varje verk lämna spår i form av inskriptioner i på duken. Ytan blir ett manifesterande av det ordlösa språket, och vad som kan finnas kvar även efter fysiska spår suddats bort.


En underliggande tematik i mina arbeten är havets påverkan på oss, efter att jag själv växte upp på en ö omgiven av Atlanten. I målningarna kan man läsa in rörelse, såsom i havets yta, där förändringarna blir det enda permanenta. Havet symboliserar det genomströmmande, liv och rörelse, men också det ofantligt stora, okända och destruktiva. Havet ger liv, men det tar också liv, liksom naturen i stort. Havet är markörer för landgränser och rymningsvägar för människor på flykt, och stigande havsnivåer är ett ständigt hot för vår existens. Det blir en spegelbild på hur vi människor tänker och agerar, med motstridande och kontrastfyllda sidor – det livgivande mot det förödande, det starka mot det svaga."


www.gitteeidslott.net


NIKI CERVIN, GITTE EIDSLOTT              12 november - 5 december  2021


<<