NIKLAS HELLBERG

–  ”Hemmet” har sedan många år kommit att vara arbetsnamnet och motivet/modellen för mitt konstnärliga arbete. I mitt intresse av det tycker jag mig ha hittat en bild/metafor för oss, människan. Där fungerar hemmet inte bara som en fysisk representation för våra ambitioner utan också som en metafor för det inre livet, självet, kroppen, själen. I spannet mellan att ha ett hem till saknaden eller förlusten av det ryms all mänsklig emotion. I sin arkitektur blir det ett stilleben med sina vinklar, ytor, ljus, rum, mörker. En scen för livet.


Den tvådimensionella bilden är i många avseenden en intellektuell överenskommelse om den tredje dimensionen, illusionen är där sedan centralperspektivet och låter sig sedan anas även i abstrakta verk.


Jag har velat ha den tredje dimensionen, inte som ett förslag utan som ett fysiskt faktum. Jag hanterar tavlans bildrum som en scen, ett faktiskt rum. Jag ”möblerar” mina collage som en scenograf sin teaterscen, som fonder skapar dom ett fysiskt rum om än komprimerat mot bildens yta.


Mina målningar är i någon mening skulpturer och mina skulpturer och installationer målningar.


Niklas Hellberg, Askeröd april 2016


www.niklashellberg.se