TAGGOTAGG!

TAGGOTAGG! 14. Globalium 

       

22.4 (kl 19 - 22)

Medverkande:


Ying-Hsueh Chen. (Köpenhamn) Slagverk.

Lotta Widebeck. Växtarrangemang med mera.

Josefin Hildor  Videoprojektion

Peter Tommila. (Köpenhamn) Ceremoniassistent

med mera.

Erik Högström. Ceremoniassistent med mera.

med flera
Taggotagg! och Molekyl gallery inbjuder till en cere-moni i vilken vi ges möjligheten att komma i kontakt med jordlagren, livsväven och det gåtfulla fenomenet Globalium. Globalium finns i drömmen och det kollek-tiva minnet och antar ibland också fysisk form.     Globa-lium är den undangömda tråden som ger oss möjlig-het att upptäcka vad det är vi har glömt eller saknar. I detta framför Ying-Hsueh Chen, ursprungligen från Taiwan, improviserad slagverksmusik.


Den 14:e Taggotagg!-salongen sammanfaller med det nionde firandet av Moder Jords Dag.

Missa inte denna livsavgörande afton!