There Might Be Corners but the Center Is on the Move

There Might Be Corners

but the Center Is on the Move


Anna Nyberg (SE)

Ella Tahkolahti (FI)

Helén Svensson (SE)

Nikki Jääskeläinen (FI)


11 mars - 10 april 2022

Vernissage

fredagen den 11 mars kl 17-21

Mycket välkomna!


Molekyl gallery har glädjen att presentera den första utställningen från ett pågående samarbete mellan fyra konstnärer från Sverige och Finland. Så här beskriver de sitt projekt:


”There Might Be Corners but the Center Is on the Move är ett konstnärlig utforskande av kollektiva processer genom en platsspecifik praktik. Vi experimenterar med hur rummet kan vara en aktiv del i kommunikationen av våra idéer, vad som händer inom och utanför det enskilda verket samt hur detta påverkar betraktarens upplevelse och deltagande i utställningen. Kan en installation utmana besökarens perceptuella upplevelse? Vi startade upp processen i början av 2021 med att utbyta tankar och uppslag genom en verbal och visuell korrespondens. Vårt första fysiska möte ägde rum hösten 2021 i Helsingfors med en tvådagars workshop där vi testade att samarbeta i en platsspecifik materialimprovisation. Part One på Molekyl Gallery är vår första samarbetsutställning. Den kommer ta form under en veckas praktiskt arbete i gallerirummet. En mixed media-videoinstallation skapad i Helsingfors kommer att vara startpunkten för processen i Malmö. I ett cirkulärt arbetssätt leder en gest till en annan när lager på lager byggs upp eller reduceras. Olika sätt att arbeta möts när vi med öppenhet och lyhördhet undersöker hur vi ska förhålla oss till rummet och varandras förslag. Den kollektiva processen och det gemensamma rummet med dess speciella kvaliteter är integrerade delar av installationen. Materialen är enkla och de tekniska lösningarna är synliga för betraktaren. Installationen på Molekyl Gallery är skapad speciellt för platsen.”


Anna Nyberg, Ella Tahkolahti, Helén Svensson och Nikki Jääskeläinen.


www.theremightbecorners.com instagram: @theremightbecorners