TORSTEN HYLANDER

Torsten Hylander har gjort sig känd för sina särpräglade, tredimensionella collage. Dessa är byggda av delar från olika upphittade objekt, ofta gjorda av något träslag. Det kan handla om leksaker, redskap, möbler eller andra vardagsföremål som väckt hans intresse. Föremålen tas isär och kombineras, tills dess nya helheter och betydelser uppstår. Resultatet blir ofta långt bortom igenkännlighet, men ändå märkligt bekant. Som ett främmande språk där man bara anar vad som sägs. Det bekanta och obekanta möts i en lek med associationer och behärskad komposition.


”Normalt låter vi våra erfarenheter projiceras på föremålen. Sällan låter vi föremålen projicera sig på oss. Min utställning är en visuell lek i skarven mellan dessa båda synsätt. Precis som barnet i räkneramsor leker med språket, använder jag ögat för att leka med former. Sågar sönder, sätter ihop och hoppas på det oväntade”


Torsten Hylander