Clara Gesang-Gottowt


CLARA GESANG-GOTTOWT


Målningar / Paintings 2012 - 2019


4 - 27 september 2020 
2786zz
DSC_2736x
DSC_2724
2788
DSC_2733
DSC_2731zz
DSC_2737x
DSC_2729xx
DSC_2738
2711-1
2680

Clara Gesang-Gottowt (f.1985) är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2007-2013) och nu bosatt och verksam i Lund. Hon arbetar framför allt med måleri. Målningarna i utställningen är ett urval ur boken Clara Gesang-Gottowt, Målningar/Paintings 2012-2019, Kalejdoskop förlag 2020. Boken kommer att ha release på galleriet under utställningsperioden. Så här beskriver hon sitt arbete:


Ljus, eld, blomma, sol, prisma, våg, spricka, stråla, strila, framträda, försvinna.

När jag under det senaste året arbetat med att sammanställa mina målningar i en bok blev det tydligt att det är svårt att urskilja en kronologisk ordning. Det finns ingen tydlig utvecklingsriktning. Istället uppenbarade det sig att jag i mitt arbete gång på gång återkommit till vissa motiv och känslotillstånd.
Gemensamt för dessa återkommande bilder är att motiven är föränderliga, förgängliga och otidsbundna. Liksom ljuset, elden, blomman, solen, prismat och vågen. De handlar om att i det stilla rymma det rörliga. Om ett tillstånd av framträdande, eller försvinnande.
Liksom minnet.

Målningarna har ofta sitt ursprung i sinnliga upplevelser, av naturen eller av ett visst material som i målningen Silkespapper/Silk Paper.
På så sätt är målningarna alltid föreställande.
Men det är inte i första hand minnen som gestaltats genom måleriet, utan måleriet som framkallat minnena.

Den utspädda akrylfärgen flyter ut på den blöta bomullsduken. Den blandas med de andra färgerna för att sedan sjunka in och absorberas av duken. Jag har målat en blomma. Hela växten syns; stjälk, rötter blad och blomma. Den tycks stå under vatten. Välkomnande och öppen sträcker den sina blad likt armar upp mot solen.
Clara Gesang-Gottowt 2020