Karin Lundgren-Tallinger

KARIN LUNDGREN-TALLINGER


Stoff, trådar, motstånd 2023


31.3 - 30.4  2023Karin Lundgren-Tallinger (f.1958) är utbildad vid konstakademierna i Bergen, Stockholm och Köpenhamn. Hon utgår ofta från textila material som antingen omformas till objekt eller får framträda i sina egna egenskaper. Hennes arbeten kan beskrivas som fragila konstruktioner med särskilt fokus på det organiska. Arbeten som i all sin lätthet tar tillvara på tyngden och gravitationen.


Stoff, trådar, motstånd 2023


Att lägga ögonen på ett råämne. Kanske kan man säga att ögonen får händerna att röra sig och att tanken sedan styr upp handlingen. Kanske ligger drivkraften och sover. Drömmandes om en svärm fjärilar. Kanske sorgmantlar? Men är det drömbildens fjärilar som är utgångspunkt eller kan det lika gärna vara en tillfällig färgkombination under arbetets gång som får fjärilarna att dyka upp? Är det minnet av ängsull som leder tanken till kärr och dyiga näckrosstjälkar, eller är det när händerna trasslar ihop trådarna som de snåriga växterna uppenbarar sig? Det är inte lätt att reda ut, svårt att avgöra vilka handlingar som leder framåt, vidare. Ögonblick av visshet och intuitiva upptäckter. Materialitet och kombinationer, associationer. Alltså mer än bara tyg. Kanske som ett slags motstånd? Men motstånd mot vad? Mot det rationella? Mot tidsbesparande åtgärder? Eller kanske handlar det helt enkelt om att lita på kopplingen mellan ögat, tanken och handen. Ett mycket specifikt men inte särskilt rationellt sökande. Att rota fram något att nysta vidare i medan fjärilarna gör sig redo.


Karin Lundgren-Tallinger