LEGZDINS & WASSBORG

Messages och Remediation är två konstnärliga projekt som på olika sätt närmar sig brännande samtidsfrågor om alternativa verklighetsuppfattningar, och mänsk-lighetens framtidsutsikter.


Magnus Wassborg riktar i "Messages" sitt intresse mot fenomen som Zombie-Preppers och Flat Earth-rörelsen, vars föreställningsvärldar och inställning till miljöförstöringsdebatter han tolkar i olika skulpturer. 

 >>


Annika Thörn Legzdins arbetar i "Remediation" med ett dokumenterande fotografi som hämtar sina motiv från olika försök att avgifta en postindustriell och förorenad natur med hjälp av trädplantering. I det här fallet vitpil - Salix Alba - i Detroit.

 >>